Tack och på återseende!

12 januari, 2015 Lämna en kommentar

Efter fyra givande och intensiva år i Norrmalms stadsdelsnämnd är det nu dags för tre av oss fyra MP-politiker i nämnden att säga tack för oss och gå vidare till nya uppdrag inom och utanför politiken. År 2014 har varit ett framgångsrikt år för miljöpartiet i Stockholm, där vi i kommunalvalet ökade till 14,3%, och samtidigt blev en del av den nya majoritet som nu tagit över i Stockholm.

Men inte bara dags att säga tack och adjö utan också dags att hälsa en ny grupp kompetenta miljöpartister välkomna i nämnden, med uppdraget att göra Norrmalm ännu mer grönt, socialt hållbart, tryggt och mänskligt. Ny gruppledare och ledamot blir Gabriella Blomgren, med ett förflutet som kommunalråd i Örebro. Johan Orrenius fortsätter som ledamot i nämnden och nya ersättare blir Monica Almqvist Lov’en och Carl Henric Svanell. Vi önskar dem alla varmt lycka till!

Shadi Larsson, Barbro Borg, Dan Guillou, Johan Orrenius

Annonser
Kategorier:Uncategorized Taggar:,

Nya tider!

24 oktober, 2014 Lämna en kommentar

Valet gick bra för oss i Stockholm. Tredje största parti med 14,3% av rösterna! Och tillsammans med socialdemokraterna, vänsterpartiet och feministiskt initiativ bildar vi nu en ny majoritet. I den nya majoriteten kommer miljöpartiets arbete att ledas av tre borgarråd: Daniel Helldén med trafikfrågor som huvudsakligt ansvarsområde, Åsa Lindhagen med de sociala frågorna och sist, men inte minst, det nya miljöborgarrådet Katarina Luhr som bor här på Norrmalm. Tunga och viktiga frågor för alla tre borgarråden. I fem av 14 stadsdelar kommer miljöpartiet att ha ordförandeposten. Dessa är Bromma, Hägersten/Liljeholmen, Skarpnäck, Spånga/Tensta och Östermalm. Här på Norrmalm går ordförandeposten i nämnden till vänsterpartiet. Ja, det är verkligen nya tider! Och vi som sitter i stadsdelnämnden för miljöpartiet på Norrmalm kommer att fortsätta jobba för allt det som vi tycker är viktigt. Det är bara att scrolla ner här på bloggen och läsa!

Kategorier:Uncategorized Taggar:,

Detta arbetar vi för!

29 augusti, 2014 Lämna en kommentar

Miljöpartiet på Norrmalm vill verka för en klimatsmart och långsiktigt socialt hållbar stadsdel. Norrmalm har idag stadens mest trafikerade gator och minst parkyta, jämfört med andra stadsdelar. Vi vill att Norrmalm ska vara en levande och grön stadsdel där barn, ungdomar, studerande, yrkesverksamma och äldre skall känna sig hemma och trygga.

Gator och trafik
– Minska biltrafiken, sänka hastigheten och göra skolvägarna säkrare
– Införa ett dubbdäcksförbud för biltrafik för renare luft

Parker och miljö
– Satsa på underhåll av parker och grönområden samt återplantera träd
– Satsa på lokal stadsodling
– Skapa en komplett återvinningscentral i Vanadisberget
– Bygga fler bostäder i de centrala delarna av staden och i City, Sergels torg och Brunkebergstorg

Äldreomsorg
– Servera ekologisk, näringsriktig mat som är lagad på plats
– Att äldre som behöver äldreboende ska kunna bo kvar på Norrmalm
– Garantera utevistelse inom äldreomsorgen
– Att äldre ska mötas av samma personal för trygg och god vård

Barn och ungdomar
– Satsa på ekologisk och närodlad mat samt giftfria miljöer på förskolor
– Stärka parkleken i Vasaparken
– Öppna minst en ungdomsgård till på Norrmalm
– Garantera sommarjobb till alla ungdomar
– Bygga en ny idrottshall på Norrmalm

Fairtrade-diplomera Norrmalm!

23 maj, 2014 1 kommentar

Vad är viktigt för dig när du handlar? Kanske smaken och kvaliteten, kanske är det priset. Men dina val kan också göra stor skillnad för människor på andra sidan jorden. Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.
I Sverige finns ett 60-tal Fairtrade-diplomerade kommuner, bland dem Göteborg och Malmö. Nu har Fairtrade City öppnat upp också för stadsdelar att söka en diplomering.
En Fairtrade-diplomerad stadsdel ställer etiska och miljömässiga krav enligt principerna för rättvis handel vid varje upphandling. I stadsdelens styrgrupp skall finnas representanter för hela närsamhället, t ex näringsliv, handel, frivilligorganisationer och politiker. Och så handlar det förstås om aktivt lokalt informationsarbete om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling. Och så skall såklart Norrmalms cafeer och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter – och väldigt många näringsställen och butiker är ju redan på god väg i vår stadsdel!

En giftfri förskola

Naturskyddsföreningen har länge varnat för skadliga kemikalier i vardagsmiljön, särskilt de cocktaileffekter som kan uppstå när många enskilda kemikalier tillsammans ger större effekt än de ger var och en för sig. Barn är särskilt känsliga för skadliga kemikalier, eftersom de växer och deras organ och funktioner inte är färdigutvecklade. De exponeras dessutom mer än vuxna eftersom de äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt. Undersökningar, exempelvis från Stockholms universitet, visar att miljöer där barn vistas mycket, som förskolan, har högre halter av vissa hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Sannolikt beror det på att många förskolor har en miljö med många saker som kan avge farliga kemikalier till omgivningen. Många åtgärder kan enkelt och till låg kostnad minska mängden produkter som innehåller kemikalier inom förskolan. Exempelvis gamla leksaker, möbler och gammal elektronik kan innehålla kemikalier som nu är förbjudna. Här är det viktigt att personalen på förskolorna får en checklista för att gå igenom vad som finns i lokalerna och vad som måste bytas ut. Det är också viktigt att välja bort farliga ämnen i byggmaterial för att kunna uppnå en giftfri förskola.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade i december 2013 att föreslå kommunfullmäktige att anta ett förslag till kemikalieplan, som har särskilt fokus på barn. Ett kemikaliecentrum ska inrättas på miljöförvaltningen. Dess roll kommer att vara att stödja förvaltningar och bolag, till exempel med att formulera och följa upp krav i upphandlingar.
Stadsdelsnämnderna har kommit olika långt när det gäller arbetet för att förskolan ska vara fri från skadliga kemikalier. Ett bra exempel är Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, som haft en miljövetare på en projektanställning. Denna har inventerat samtliga förskolor i stadsdelsområdet med avseende på förekomsten av skadliga kemikalier, i syfte att kunna fasa ut material och inredning som kan vara skadlig. Detta är något som Norrmalms stadsdelsnämnd också skulle kunna göra.

Miljöpartiet i Norrmalms stadsdelsnämnd har nu i en skrivelse till nämnden föreslagit att
– tillsätta en projekttjänst, företrädesvis en miljövetare, med uppgift att inventera förskolorna på Norrmalm samt
– återkomma med åtgärdsförslag för att uppnå målet om en giftfri förskola

Mikroparker på Norrmalm

21 mars, 2014 2 kommentarer

Vasastan, Birkastan och city – ja hela Norrmalm – är den stadsdel i Stockholm som har minst parkyta per invånare. Men visst finns det outnyttjade platser i stadsrummet som skulle kunna bli små gröna oaser? Miljöpartiet föreslår nu stadsdelsnämnden att invånarna på Norrmalm bjuds in att komma med förslag till platser där mikroparker skulle kunna anläggas. Tanken är att lyfta små, bortglömda ytor och skapa nya attraktiva platser för möten, lek och en stunds vila. Det kan handla om en kombination av några träd, buskar, perennplantering, parkbänk eller lekskulptur. Små vattenhål för en stunds avkoppling för människor i rörelse från ett ställe till ett annat. Eftersom ytorna kommer att vara små kräver utformningen och gestaltningen av mikroparkerna stor omtanke när det gäller val av både material och växter. Vilka förslag har du?
Barbro Borg (mp) och Shadi Larsson (mp)

8 februari, 2014 Lämna en kommentar
Skall det vara så här?

Skall det vara så här?

Kategorier:Uncategorized